Trường MẦM NON HOA LÂM là trường mầm non hàng đầu hiện nay về chất lượng đội ngũ nhân sự. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường MẦM NON HOA LÂM xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường MẦM NON HOA LÂM, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

 

Giáo viên được tuyển vào Trường MẦM NON HOA LÂM phải đảm bảo yêu cầu cần thiết: 

100% giáo viên có bằng chuyên môn đạt chuẩn trở lên.

100% giáo viên, nhân viên phải có tư tưởng chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt và có lối sống lành mạnh, trung thực thẳng thắn.

100% giáo viên, nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% giáo viên, bảo mẫu và nhân viên có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Có tinh thần học tập và tự bồi dưỡng cao, thường xuyên tiếp cận chương trình đổi mới, phương pháp mới nhằm đáp  ứng yêu cuầ phát triển của xã hội.

 

Sĩ số lớp học:

Lớp nhà trẻ 25-36 tháng: trung bình 10 cháu/1 cô.

Lớp mẫu giáo bé (3 - 4 tuổi): trung bình 15 trẻ/ 1 cô

Lớp mẫu giáo nhỡ (4 - 5 tuổi): trung bình 15 trẻ/ 1 cô

Lớp mẫu giáo lớn (5  – 6 tuổi): trung bình 15 trẻ/ 1 cô.